Volby do AS UK 2024–2027

Milé kolegyně a kolegové,

budu rád za vaši podporu v nadcházejících volbách do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Volí se na období únor 2024 až leden 2027, tedy tříleté období, každou fakultu zastupují dva zástupci z akademických pracovníků a dva studenti. Volba probíhá 27. – 28. listopadu elektronicky na tomto odkazu.

⛵️ Jako senátor se chci soustředit zejména na otázku platů na humanitně zaměřených fakultách a na rozvoj teologických fakult v rámci Univerzity. V tom jistě pomůže i kolegyně Michaela Falátková, která do voleb také kandiduje a kterou velmi doporučuji k volbě!

⛵️ Na KTF se angažuji v různých funkcích posledních 11 let. Mám představu pro další cestu Katolické teologické fakulty v rámci Univerzity Karlovy, zvláště co se týká rozvoje vědecké a pedagogické činnosti. Byl bych rád, kdyby kvalitní práce akademiků i studentů naší fakulty měla šanci proniknout do širšího světa.

⛵️ Platové zajištění zaměstnanců fakulty považuji za skandální a neudržitelné: KTF má za celou univerzitu nejnižší průměrné platy. Na půdě AS UK se chci zasadit o spravedlivější přerozdělení platů i peněz na vědu mezi fakultami podle principu za stejnou práci stejnou odměnu.

⛵️ Chci napomáhat kvalitní výuce a vědě na fakultě i UK, a to v rámci standardů hodných starobylého Karlova učení.

⛵️ Otevřenost

⛵️ Subsidiarita

⛵️ Spolupráce napříč fakultami